Monterad Skjutspjäll för Industri
Monterad Skjutspjäll för Industri
Skjutspjäll för Industri
Ritning Skjutspjäll för Industri

Spjäll

Skjutspjäll används främst för att stoppa materialflödet och förhindra efterrinning av pulverformiga, fina eller grovkorniga bulkmaterial.

Enbemas skjutspjäll används som nödavstängnings- eller arbetsspjäll och kännetecknas av en robust och hållbar design med låg totalhöjd och hög driftsäkerhet.

Våra skjutspjäll finns i ett antal olika konfigurationer och utföranden.

Drift:
-Manuellt
-El-motordrift
-Pneumatisk
-Hydraulisk

Utföranden:
-Kvadratisk eller rund in-och utlopp

HAR DU NÅGRA FUNDERINGAR?
KONTAKTA OSS
Logo Noxor Noxor är en ingenjörsfirma som konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för mekanisk materialhantering och bulkgods för industrin. Logo Bameco Bameco är en ingenjörsfirma som förutom mekaniska maskiner även konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för pneumatisk materialhantering av bulkgods för tung industri. Logo Enbema ENBEMA projekterar, konstruerar och levererar transportutrustning för bland annat bulkgods och pulver, med kunder främst inom tung processindustri. Logo FMAB FMAB är en legoverkstad som tillverkar och levererar utrustning och maskiner till olika typer av industrikunder.