skruvtransportör

VÅR HISTORIA

VÅR HISTORIA

1983

Företaget Enbema Transportteknik föddes. Huvudinriktning är att arbeta med mindre anläggningar och enstaka maskiner inom bulkgodshantering.

1990

Enbema Transportteknik AB förvärvar Teknisk Materialhantering AB (TM). Genom köpet utvidgades kunskapen och kundkretsen då de båda företagens produktprogram i stort sett överensstämde. Under året ändrades bolagets namn till Enbema Teknisk Materialhantering AB.

1992

Enbema Teknisk Materialhantering köptes av Peter Carlsson tillsammans med två andra delägare. Personerna som köpte bolaget har varit inblandade i företaget sedan starten. Bolaget leds senare av huvudägaren Peter Carlsson som fokuserar på att erbjuda främst skruvar, elevatorer och miljövänliga alternativ, sicontransportörer.

2021

Bolaget Noxor Group förvärvar Enbema. Förvärvet stämmer väl överens med Noxors strategiska ambition att vara en stark partner inom bulkgodshantering både lokalt och nationellt.

HAR DU NÅGRA FUNDERINGAR?
KONTAKTA OSS
Logo Noxor Noxor är en ingenjörsfirma som konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för mekanisk materialhantering och bulkgods för industrin. Logo Bameco Bameco är en ingenjörsfirma som förutom mekaniska maskiner även konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för pneumatisk materialhantering av bulkgods för tung industri. Logo Enbema ENBEMA projekterar, konstruerar och levererar transportutrustning för bland annat bulkgods och pulver, med kunder främst inom tung processindustri. Logo FMAB FMAB är en legoverkstad som tillverkar och levererar utrustning och maskiner till olika typer av industrikunder.