img

Reservdelar

Vi tillhandahåller projektspecifika reservdelar, både egentillverkade och från underleverantörer. Med hjälp av vår omfattande dokumentation kan vi enkelt identifiera kundens behov och leverera med kort varsel. Vi säkerställer en hög tillgänglighet!

HAR DU NÅGRA FUNDERINGAR?
KONTAKTA OSS
Noxor är en ingenjörsfirma som konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för mekanisk materialhantering och bulkgods för industrin. Bameco är en ingenjörsfirma som förutom mekaniska maskiner även konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för pneumatisk materialhantering av bulkgods för tung industri. ENBEMA projekterar, konstruerar och levererar transportutrustning för bland annat bulkgods och pulver, med kunder främst inom tung processindustri. FMAB är en legoverkstad som tillverkar och levererar utrustning och maskiner till olika typer av industrikunder.