VÅRA PRODUKTERSERVICE & UNDERHÅLL

Vi arbetar med slit- & reservdelar, underhåll, service och modernisering av materialhanteringsanläggningar.

RESERVDELAR

Vi tillhandahåller komponenter för ert behov, både egentillverkade och från underleverantörer med kort varsel.

NÅGRA AV VÅRA REFERENSER

HAR DU NÅGRA FUNDERINGAR?
KONTAKTA OSS
Noxor är en ingenjörsfirma som konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för mekanisk materialhantering och bulkgods för industrin. Bameco är en ingenjörsfirma som förutom mekaniska maskiner även konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för pneumatisk materialhantering av bulkgods för tung industri. ENBEMA projekterar, konstruerar och levererar transportutrustning för bland annat bulkgods och pulver, med kunder främst inom tung processindustri. FMAB är en legoverkstad som tillverkar och levererar utrustning och maskiner till olika typer av industrikunder.