Skjutspjäll för Industri
Skjutspjäll för Industri
Skjutspjäll för Industri
Skjutspjäll för Industri

Spjäll

Skjutspjäll används främst för att stoppa materialflödet och förhindra efterrinning av pulverformiga, fina eller grovkorniga bulkmaterial.

Enbemas skjutspjäll används som nödavstängnings- eller arbetsspjäll och kännetecknas av en robust och hållbar design med låg totalhöjd och hög driftsäkerhet.

Våra skjutspjäll finns i ett antal olika konfigurationer och utföranden.

Drift:
-Manuellt
-El-motordrift
-Pneumatisk
-Hydraulisk

Utföranden:
-Kvadratisk eller rund in-och utlopp

HAR DU NÅGRA FUNDERINGAR?
KONTAKTA OSS
Noxor är en ingenjörsfirma som konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för mekanisk materialhantering och bulkgods för industrin. Bameco är en ingenjörsfirma som förutom mekaniska maskiner även konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för pneumatisk materialhantering av bulkgods för tung industri. ENBEMA projekterar, konstruerar och levererar transportutrustning för bland annat bulkgods och pulver, med kunder främst inom tung processindustri. FMAB är en legoverkstad som tillverkar och levererar utrustning och maskiner till olika typer av industrikunder.